Planportal

Andre afgørelser

På denne side henvises til andre relevante afgørelser som Nyborg Kommune træffer efter planloven.

Landzonetilladelser

I landzoner må der som hovedregel ikke uden tilladelse fra kommunalbestyrelsen foretages udstykning, opføres ny bebyggelse eller ske ændring i anvendelsen af bestående bebyggelse og ubebyggede arealer. 

Du kan finde landzonetilladelser i høring via Nyborg Kommune hjemmeside (klik her).