Planportal

Velkommen til Nyborg Kommunes planportal

Byplanlægningen er en vigtig brik i at fastholde og videreudvikle Nyborg Kommune som et godt sted at bo, drive virksomhed og leve. Gennem Planportalen kan du følge med i kommunens fysiske udvikling. Du kan også se de gældende planer for din egen bydel eller område, og hvad der gælder for din ejendom.

Planportalen giver et overblik over planlægningen i Nyborg Kommune indenfor planlovens område; planstrategien, kommuneplanen og lokalplanlægningen. Planer efter planloven er juridisk bindende dokumenter. Byrådet har pligt til at følge kommuneplanen og grundejere skal følge de vedtagne lokalplaner.

Planportalen giver nem adgang til at se både vedtagne planer, planer i høring og til information om, hvor planer er under udarbejdelse. Gennem Planportalens undersider kan du komme med bemærkninger til de planer, der er i høring.